Vad är diakoni?

Diakoni betyder tjänst och grundar sig på Kristi kärlek. Varje människa är unik och älskad av Gud.

Livet kan idag vara hårt, vi ställs ofta inför svåra frågor och knepiga situationer. Känner Du igen Dig? Minns att vi diakoniarbetare finns till för Dig!

Det kan vara lättare att samtala om sin livssituation med någon annan än sina vänner och släktingar. Du får gärna ta kontakt med oss med dina problem och bekymmer så försöker vi tillsammans finna lösningar. Du kan tala med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt. Ring eller skriv så träffas vi enligt överenskommelse.

Ifall du känner dig ensam så skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar också nya deltagare!

Barbro, Karin och Gunvor. Foto: Dan Andersson

Vår hälsning till Dig

Det finns någon som håller allting i sin hand, någon som vill mig väl och vakar över mig, Gud, alltings sammanfattning och mål.

Bön: Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM UNDER HÖSTEN

Diakoniträffen i S:t Jacob, varje onsdag från och med 13.9 till 13.12 kl. 14–15.30.

Samtalsgruppen Sjötorpet träffas i Högbergsgården onsdagarna 20.9, 25.10 och 29.11 kl. 14–15.30.

Träffpunkt i Högbergsgården. Varannan tisdag från och med 12.9 till 5.12 kl. 13-14.30. Programmet varierar, kolla det närmare i evenemangskalendern.

Diakonilunch i S:t Jacob, måndagarna 25.9, 23.10, 20.11 samt 18.12 kl. 12-13. Lunchen á 3€.

Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 fredagar från och med 1.9 till 15.12. kl. 12.15-13.30. Välkommen till middagsbön i Johanneskyrkan innan lunchen kl. 12.

Barbro Ollberg
diakonissa
Johannes församling
(09) 2340 7704, 050 3800 656
barbro.ollberg@evl.fi

Karin Salenius
diakonissa
Johannes församling
(09) 2340 7724, 050 3800 867
karin.salenius@evl.fi

Elina Tiiainen
Diakonissa
Johannes församling
09 2340 7714/ 050 3801 872
elina.tiiainen@evl.fi