Vill du göra en insats för flyktingarna?

Under hösten har en större mängd mänskor på flykt kommit till Finland än vi någonsin sett tidigare. et här har väckt reaktioner av olika slag. En glädjande stor del av Finländarna har visat stor hjälpvilja i äkta talkoanda. Många har velat göra en insats för de asylsökande – också medlemmarna i Johannes församlings församlingsråd. I oktober inledde därför Johannes församling, Tyska församlingen, Helsingfors KFUK och Adventskyrkan ett samarbete för att gemensamt kunna erbjuda våra medlemmar möjligheter att hitta en lämplig frivilliguppgift.

I januari ordnades välgörenhetskonserten ’Välkommen hem’ och intäkterna från den uppgick till 16 500€. Stort tack till alla arrangörer och medverkande! Med de medlen kan vi hjälpa asylsökande på många sätt.

Vi samarbetar med mottagningscentret för asylsökande på Nylandsgatan som upprätthålls av Helsingfors stad och med mottagningscentret för ensamkommande minderåriga i Alphyddan som upprätthålls av Diakonissanstalten. Vi donerar förnödenheter och ordnar olika former av verksamhet.

Vilken insats passar dig?

Om du vill göra en insats för de asylsökande eller flyktingarna finns det flera olika typer av uppgifter du kan välja mellan. Det finns uppgifter för dig som vill göra en punktinsats nu och då, och uppgifter för dig som vill och kan förbinda dig till en regelbunden och mera tidskrävande verksamhet.

Kolla webbsidan http://frivilligarbete.fi/helsinki för att se vilka uppgifter vi just nu söker frivilliga till. Det mesta av innehållet på webbsidan är på finska, men informationen om frivilliguppgifter som erbjuds via oss är på svenska.

Är du på Facebook? Välkommen med i gruppen ’Flyktingvänner i centrum’. Du hittar gruppen på adressen: https://www.facebook.com/groups/Flyktingvanner .

Du kan också kontakta Maria Repo-Rostedt eller Johanna Björkholm-Kallio för att få veta mera.

Har du en idé för något du skulle vilja göra? Kontakta oss, så funderar vi på hur den kunde förverkligas.

Välkommen med i Johannes flyktingarbete!

Vi som jobbar med flyktingar!

Maria Repo-Rostedt
församlingspastor
Johannes församling
(09) 23407738, 050-5773995
maria.repo-rostedt@evl.fi