Startsida > Församlingar > Petrus församling > Nyheter > 2017 > 09 >

Söndagens gudstjänster 10.9.2017

Söndagens gudstjänster 10.9.2017

05.09.2017 15:13

De svenskspråkiga församlingarnas gudstjänster i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka 10 högmässa.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 gudstjänst.

MATTEUS

Matteuskyrkan Lö 10.30 Konfirmation (Sportis).

Matteuskyrkan Lö 13 konfirmation (L1).

Matteuskyrkan Lö 15.30 konfirmation (L2).

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst.

Södra Haga kyrka 16.30 barnkyrka, barn i åldern 3-7 år.

Södra Haga kyrka 16.30 CoolKids, för barn i åldern 8-13 år.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.