Startsida > Gemensamt arbete > Gemensamt svenskt arbete > Nyheter > 2017 > 09 >

TÄVLING Julgranen i Johanneskyrkan

TÄVLING Julgranen i Johanneskyrkan

13.09.2017 14:08 / uppdaterad 14.09.2017 16:43

"Vår julgran är fruktansvärt tråkig", säger församlingsborna. Kyrkoherde Johan Westerlund svarar nu med att ordna en dekorationstävling där vem som helst kan presentera sin vision för årets julgran och själv förverkliga den.

Om du känner att du kunde vara personen som skulle ha lösningen för att rädda julgranen i Johanneskyrkan läs vidare!

Följande kriterier måste uppfyllas!!

Granen:

Julgranen är 7 meter hög och har sin plats till höger om altaret, från ingången sett. Julgranen hämtas till kyrkan i början av december, vaktmästeriet bär in den och sätter granen att stå i sin fot. Vaktmästeriet klär av och bär ut granen efter trettondagen.

Julgranen så som den sett ut de senaste åren.

Tävlingsbidraget:

- I presentationen skall ingå en visuell framställning. Kan vara en handritad skiss eller något mer avancerat. Huvudsaken att idén framgår tydligt.

- En kostnadsberäkning där även kostnader för eget arbete kan ingå.

- En redogörelse över det material som behövs, vad det kostar och vad som händer med det efter att granen kastas ut? (Miljöaspekter prioriteras).

- En kort verbal presentation. Några meningar om idén. Ex. "Jag vill använda stora silverbollar och en gammaldags banderoll med texten "Ära vare Gud i höjden"

- Förslagen skall beakta att Johanneskyrkan är en kristen kyrka och ett gudstjänstrum.

- Endast själva granen samt golvet under och i omedelbar närhet av granen får dekoreras. Körställningar och utrymme för olika orkestrar och olika funktioner måste beaktas.

- Den som lämnar in ett bidrag förbinder sig att förverkliga det ifall förslaget vinner tävlingen. Mer information fås av kyrkoherde Johan Westerlund (tfn 050 521 3573) och kyrkvaktmästare Hannu Hapuli (tfn 050 357 4353)


Tidtabell:

Förslag skall vara inlämnade senast den 20.10.2017 kl. 23.55 per e-post: johannes.fors@evl.fi. eller inlämnade på pastorskansliet den 20.10 innan stängning kl. 13. Vinnaren utses senast den 1.11.2017

Här ser du var granen står i kyrkan.

Granen reses och kläs den 7.12.2017 kl. 8-16. (Kyrkan bokad för konsert kl. 16 framåt)

OBS: Stege finns. Om skylift krävs måste detta beaktas i kostnaderna.

Johannes församling förbehåller sig rätten att inte utse någon vinnare.


Valprocedur:

1. Förslagens lämplighet bedöms. Olämpliga förslag förkastas. Bidragen behandlas anonymt av juryn.

2. Förslagen bedöms totalekonomiskt samt med beaktande av miljöaspekterna.

3. Med beaktande av punkt 2 väljer juryn suveränt en vinnare.


Lycka till!