Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 10 >

Söndagens gudstjänster 29.10.2017

Söndagens gudstjänster 29.10.2017

26.10.2017 09:59

De svenskspråkiga gudstjänsterna i Helsingfors ev.luth.-församlingar.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 Tu äst bådhe godh och mild, högmässa med psalmer ur 1695 års psalmbok. Roströsten, Johannes kantori. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Månsas kyrka Sö 10 knattekyrka. Sånger, drama, köttbullar! Present till alla 5-åringar.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Schola Olaus Petri medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Sorgegrupp för dig som mist en anhörig

Start 31.10. 2017 kl. 17.30 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Ledare diakonissan Carita Riitakorpi och pastor Juho Kankare. Följande gånger 7.11, 14.11, 21.11 och 19.12. Närmare information, tfn. 050-3803986, e-post: carita.riitakorpi@evl.fi

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.